Josef
Škoda

soudní znalec . IDOK, spol. s r. o.

"Soudní znalec, který ví a zná!"

JOSEF ŠKODA, soudní znalec, je člověk, který jako znalec ve svém oboru "ví a zná". Díky tomu umí pojmenovat problém a rychle a efektivně najít řešení.
Znaleckou činnost vykonává podle zákona č. 36/1967 Sb. O znalcích a tlumočnících. Inženýrskou činnost vykonává v rámci své společnosti IDOK.

 

IDOK spol. s r. o.
Firma byla založena v roce 1990. Od samého začátku byla koncipována jako Inženýrsko dodavatelská kancelář ve stavebnictví.
Od vzniku společnosti je Josef Škoda, autorizovaná osoba podle zákona č. 360/1992 Sb., odborným garantem a nositelem idey činnosti společnosti. V průběhu svého trvání kontinuálně prováděla investorskou a inženýrskou činnost ve stavebnictví, striktně orientovanou na potřeby klienta. Dále prováděla projektovou přípravu staveb a vlastní realizaci staveb pro komplexnost poskytovaných služeb.

Aktuálně se firma úzce specializuje na inženýrskou činnost ve stavebnictví s akcentem na výkon technického dozoru stavebníka. S tou souvisí i další činnosti přímo harmonizující se znalectvím jednatele jako soudního znalce pro komplexní službu zákazníkovi v segmentu problematiky ve stavebnictví.