Josef
Škoda -

soudní znalec


Společnost IDOK spol. s r. o. v r. 2019 zanikla a její činnost nadále vykonává samostaně Josef Škoda, který si nechává název IDOK a používá ho ve formě Josef Škoda - IDOK.

IDOK spol. s r. o. pod vedením Josefa Škody zajišťuje inženýrskou a investorskou činnost ve stavebnictví.

Inženýring ve stavebnictví vykonáváme komplexně a podle hesla "Vykonej vše bezchybně a napoprvé."

Priority
- Politika jakosti
- Spokojenost zákazníka
- Zlepšování nabízených služeb

Náplň činnost IDOK spol. s r. o. spočívá ve výkonu inženýringu ve stavebnictví.

Činnost společnosti garantuje jediný majitel a součastně jednatel společnosti Josef Škoda, který je autorizován pro výkon činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor pozemní stavby a obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace zdravotně technické.

V inženýringu nabízím komplexní výkon inženýrské činnosti v rozsahu:
- Zprostředkování kompletní projekční přípravy staveb
- Technická pomoc investorovi při předprojektové a projektové přípravě stavby při jednání s projektantem stavby
- Uspořádání výběrových řízení, posouzení a vyhodnocení nabídek na realizaci stavby dle požadavků investora
- Konzultace a zabezpečení uzavření smluvních vztahů
- Výkon technického dozoru investora
- Realitní činnost v provozních vazbách k ostatním činnostem, zejména znalecké činnosti a investiční přípravě staveb
- Kontakt na renomované advokátní kanceláře zabývající se obchodní problematikou ve stavebnictví
- Oceňování stavebních prací
- Rozvahy, propočty, rozpočty