Josef
Škoda -

soudní znalec

JOSEF ŠKODA
Jsem soudním znalcem v oborech ekonomika a stavebnictví. Jsem členem Komory soudních znalců ČR.Znaleckou činnost vykonávám podle zákona č. 36/1967 Sb. o Znalcích a tlumočnících na základě jmenování předsedou krajského soudu. V seznamu soudních znalců jsem zapsán jako znalec v oborech:

Ekonomika:
- Ceny a odhady nemovitostí
- Ceny stavebních prací

Stavebnictví:
- Stavby obytné
- Stavby průmyslové
- Stavby vodní
- Specializace stavby zdravotnětechnické

Činnost soudního znalce...
Soudním znalcem jsem byl jmenován v roce 1994 a k dnešnímu dni jsem podal již více než 1 900 znaleckých posudků. Z důvodu zachování mlčenlivosti a ochrany osobních údajů klientů nejsou zde uvedeny žádné reference.

Dále jsem držitelem koncesované živnosti pro oceňování věcí nemovitých a věcí movitých. Hlavními odběrateli jsou advokátní kanceláře, soudy (obecné i rozhodčí), exekutorské kanceláře, Policie ČR, pojišťovací útvary i podnikatelské subjekty.

Jsem certifikován spol. EURAS CERT Ltd. jako znalec v oboru oceňování pozemků a staveb, a současně jsem certifikován stejnou autoritou jako znalec v oboru vady a poruchy staveb dle norem ISO/IEC EN 17024.

Hlavním oborem činnosti jsou soudní a mimosoudní spory účastníků stavby, a to jak před obecnými soudy, tak rozhodčích řízení.

Nejsem smluvním odhadcem bankovních domů a tedy se nezabývám zajištěním ceny pro hypoteční úvěry, komerční úvěry, zástavby bankovních domů apod.

V oboru ekonomika zpracovávám znalecké posudky nemovitostí pro:
- Zjištění administrativní ceny pro převody práva vlastnického, dědická řízení, zjištění ceny nemovitostí apod.
- Zjištění obvyklé ceny - tržní oceňování nemovitostí
- Oceňování nepeněžitých vkladů při vzniku a transformaci obchodních společností dle OZ
- Oceňování škodných událostí na nemovitostech, a to jak pro pojišťovací ústavy, tak pro sanaci vad a poškození nemovitostí a staveb
- Zjištění obvyklé ceny stavebních prací
- Zjištění "technického zhodnocení" nemovitosti v souvislosti s realizovanými stavebními dodávkami
- Zjištění hodnoty nemovitosti pro účely daňové
- Zjištění hodnoty nemovitosti pro účely účetních oborů

V oboru stavebnictví zpracovávám znalecké posudky v jednotlivých odvětvích pro:
- Posouzení stavebnětechnického díla / věci
- Posouzení legislativních souvislostí při výstavbě ve vazbě na stavebnětechnický stav díla
- Zjištění stavu rozpracovaného / nedokončeného včetně zjištění jeho ceny
- Zjištění obvyklé ceny stavebních prací
- Zjištění obvyklé ceny pro sanaci vad díla
- Zjištění "technického zhodnocení" nemovitosti v souvislosti s realizovanými stavebními dodávkami