Josef
Škoda -

soudní znalec

JOSEF ŠKODA
soudní znalec

tel.: +420 602 704 744
e-mail: skoda@idok.cz

IČ: 60967889

Adresa:
Dělnická 218
252 41  Dolní Břežany